Categories
Blog

9 ประเทศ คนอายุยืนยาวที่สุดในโลก 2022

Luis Desiro

การมี “อายุที่ยืนยาว” นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกๆคนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่บางคนอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวัง ซึ่งจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นในช่วงวัยเรียกว่า “อายุขัย” บางคนอาจเกิดอุบัติเหตุ เพราะโรคภัยต่างๆ หรือ อาจเพราะสงคราม 

สภาพความเป็นอยู่ และกิจวัตรประจำวันจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุด ได้แก่ เพศ อายุ พันธุกรรม ภูมิภาค เชื้อชาติ สุขอนามัย อาหารการกิน การออกกำลังกาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม การเกิดอัชญากรรม การดูแลสุขภาพ ทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่อาจมีปัจจัยหลักๆคือ พันธุกรรม และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

9 ประเทศ คนอายุยืนยาวที่สุดในโลก 

Jimmy Chan
1. ฮ่องกง

ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย อายุไขสูงสุดที่สุดในโลกมาในอันดับ 1 คือ ประเทศฮ่องกง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 87.8 ปี ฮ่องกง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเติบโต อย่างรวดเร็ว มีอัตราการตายของทารกต่ำที่สุดในโลก ชาวฮ่องกง มักทานอาหาร ต้ม นิ่ง และมีวัฒนธรรมการดื่มชา จึงมีส่วนทำให้ชาวฮ่องกงมีอายุยืนยาว 

Bagus Pangestu
2. ญี่ปุ่น

ผู้คนมักกล่าวขานว่า ญี่ปุ่น คือดินแดนอมตะ เป็นประเทศที่มีสังคมที่มี ความเป็นระเบียบมาก มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา ญี่ปุ่นเป็นอันดับที่ 2 ญี่ปุ่นมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ 84.6 ปี และหลายคนคงทราบกันดีว่า ญี่ปุ่นเคยขึ้นเป็นอันดับ 1 อยู่หลายครั้ง

เนื่องจาก คนญี่ปุ่นมักให้ความสำคัญกับ การทานอาหารมาก เน้นสุขภาพเป็นหลัก พวกเขามักทานอาหารที่มีผัก และผลไม้มากมาย เนื้อสัตว์ ปลาสด และอาหารที่มีธัญพืชเป็นหลัก พวกเขายังเชื่ออีกว่า การทานเต้าหู้ มันเทศ และปลา มักทำให้ชาวญี่ปุ่น ยังคงมีความกระฉับกระเฉง แม้ในวัยชราก็ตาม 

 

Renato Marques
3. มาเก๊า

อันดับ 3 ประเทศมาเก๊า เป็นประเทศในเขตปกครอง ของประเทศจีน  โดยซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 84.3 ปี โดยเฉลี่ยของผู้ชาย อายุเฉลี่ยจะอยู่ทีประมาณ 81.3 ปี ผู้หญิงจะมีอายุไขประมาณ 81.3 ปี โดยประเทศมาเก๊า มีสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี 

 

Ricardo Gomez Angel
4. สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่สวยงามมาก ดินแดนแห่งความฝันผู้คนมักหลงไหล กับธรรมชาติที่สวยงาม ของประเทศนี้ เหมือนอยู่ในห่วงแห่งความฝัน มีอากาศที่ดีบริสุทธิ์ ทำให้ผู้คนไม่รู้สึกเครียด

เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรป อยู่ในอันดับ 4 อายุขัยเฉลี่ยของ    สวิตเซอร์แลนด์คือ 83.8 ปี โดยผู้หญิงและผู้ชายสามารถคาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยที่ 85.6 และ 81.9 ปี โดยศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา อายุขัยของสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า มีงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ความมั่นคง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสุดท้าย อาหารที่มักประกอบด้วยนม และซีส 

 

Kin Pastor
5. สิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มีอายุขัยสูงสุดอันดับ 5 สิงคโปร์มีอายุขัย 83. 6 ปี โดยผู้หญิงจะมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงมีอายุโดยประมาณ 85.8 ปี ส่วนผู้ชายจะมีอายุไขประมาณ 81.6 ปี

เป็นประเทศ ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เป็นประเทศมีพื้นที่ไม่ใหญ่ ประชากรไม่เยอะมาก แต่ครอบคุมด้วยนวัตกรรมการแพทย์ที่ดีเยี่ยม มีอันตราการเสียชีวิตของ เด็กทารกต่ำมาก การสูญเสียน้อย อัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน ก็เช่นกันน้อยมาก มลพิษทางอากาศไม่ค่อยมี  ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีส่งผลให้ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ก็มีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก มีน้ำดื่ม และสุขอนามัยที่ปลอดภัยมาก 

Igor Ferreira
6. สเปน

ประเทศสเปน มาเป็นอันดับที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 83.6 ปี ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 86.3 ปี และผู้ชายเฉลี่ย 80.9 ปี ซึ่งประเทศสเปน มักขึ้นชื่อในเรื่องอาหาร “เมดิเตอร์เรเนียน” เป็นอาหารที่เต็มไปด้วยไขมัน ที่เต็มไปด้วยประโยชน์แก่ร่างกาย รวมถึงการทานผัก ปลาในปริมาณมาก อาหารทะเลเบาที่ผลิตในท้องถิ่น และที่สำคัญพวกเขามักใช้ “น้ำมันมะกอก” ในการปรุงอาหาร ที่มีอยู่ในรายการอาหาร มันคือยาบำรุงชั้นดีเยี่ยม ประชากรมีอายุยืนยาว ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และควบคู่กับการออกกำลังกาย

สาเหตุนี้ จึงทำให้ประชากร มีอายุไขที่ยืนยาวมากขึ้น ประชากรมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นื่องจากอาหาร เมดิเตอร์เรเนียน สามารถลด ภาวะสมองเสื่อมให้ลดลง ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด ดีต่อการลดน้ำหนัก นอกจากนี้พวกเขายังนอนพักตอนกลางวันเล็กน้อย เพื่อเพิ่มพลัง ทำให้อารมณ์ดีขึ้นนั่นเอง 

 

David Köhler
7. อิตาลี

อายุไขอันดับ 7 ได้แก่ประเทศอิตาลี ชาวอิตาลีอาจคาดหวังให้มีอายุเฉลี่ย 83.5 ปี โดยเฉลี่ยอายุไข ผู้หญิงจะอยู่ที่ 85.6 ปี ผู้ชายอยู่ที่ 81.4 ปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อายุขัยของชาวอิตาลีลดลงเล็กน้อย ซึ่งมาจากอัตราความยากจนโดยรวมของประเทศที่ 8.4% เป็นของจำนวนประชากรที่ยากจนทั้งหมด

ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 3 ปี ซึ่งสูงกว่าภาคเหนือที่ยากจนกว่าของประเทศ จะเห็นได้ว่าการมีอายุไขที่ยืนยาว หลักๆจะมาจากกรรมพันธ์ุ ชีวิตความเป็นอยู่  

Ben Mack
8. ออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศที่ไม่ไกลจากไทยมากนัก มีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวาย แต่ระบบสาธารณสุขรัฐที่มั่นคง มาในอันดับ 8 อายุขัยเฉลี่ยของออสเตรเลียอยู่ที่ 83.4 ปี นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและสวัสดิการ ที่ดีจากทางรัฐบาลที่มั่นคง 

 

Luke Vodell
9. ไอซ์แลนด์

ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นประเทศที่สวยงาม อีกประเทศหนึ่ง มักทานรับประทานปลาที่มี กรดไขมันโอเมก้า 3 จึงทำให้มีอายุไขที่ยืนยาว มาในอันดับ 9 ทำให้อายุไขโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 83.0 ปี เพราะปลาสามารถลดโรคต่างๆได้ เช่น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ควบคู่กับการออกกำลังกายไปด้วย ด้วยสภาพอากาศที่ดี ชีวิตดี มลพิษที่ต่ำอีกด้วย

 

 

ข้อมูลจาก

worldpopulationreview.com , bscholarly.com

worldometers.info

 

 

 

 

By Pairin S.

ฉันเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และชอบช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจตัวเองมากขึ้น

เช่นเดียวกับผู้หญิงหลายๆ คน ฉันชอบแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเครื่องประดับ 😍