Categories
Blog

7 วิธีรับมือ “ลูกโดนบลูลี่ ” ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

  ในปัจจุบัน การบูลลี่ในไทยแท้จริงแล้วมีมานานแล้ว โดยการกลั่นแกล้ง การบลูลี่ มักเกิดขึ้นที่โรงเรียนเป็นส่วนมาก ในสังคมไทยมักมองว่า เรื่องบูลลี่ กลั่นแกล้งกัน เป็นเรื่องของเด็กๆ เรื่องที่ปกติธรรมดา เด็กพูดล้อเล่นกัน ก็ปล่อยผ่านไป แต่ในความจริงเด็กเกิดความเครียด เด็กไม่ชอบการถูกล้อเลียน และรู้สึกอับอาย หากไม่แก้ไข ช่วยกันหาทางออก อาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมา การปะทะ ความรุนแรง หรือซึมเศร้าได้ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง หรือบูลลี่ (Bully) ประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลกในปี พ.ศ. 2563 รองจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะพบจะในเด็ก ไปจนถึงเยาวชน พบมากในช่วงอายุ 10-15ปี 91%เคยโดนบลูลี่ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลน่าห่วงมาก โดยผู้กระทำรู้สึกสนุก รู้สึกสะใจ เมื่อผู้ถูกกระทำถูกกลั่นแกล้ง เกิดความสะสมเป็นเวลานาน อาจจะสร้างบาดแผลในใจ รู้สึกมีปมด้อย จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ยิ่งในเด็กเล็ก เด็กบางคนอาจมีอาการซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียนอีกต่อไป รู้สึกหวาดกลัว บางรายอาจถึงขั้นคิดสั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตุพฤติกรรม และสอบถามพูดคุยกับลูก เพื่อให้ลูกมีความรู้สึกปลอดภัย และอยากเล่าเรื่องราวต่าง ๆ […]