Categories
Blog

10 เหตุผลที่ควรอยู่ไฟหลังคลอด

  การอยู่ไฟ การอยู่ไฟหลังคลอด เป็นเรื่องที่คุณแม่หลังคลอดให้ความสำคัญเสมอในสมัยก่อน ผู้หญิงหลังคลอดทุกครอบครัวจะเข้มงวดกับเรื่องการอยู่ไฟอย่างจริงจัง คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า คุณเเม่หลังคลอดมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งรูปร่าง ร่างกาย สรีระ ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปรงไปอย่างมาก หลังจากคลอดลูกน้อยทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอ อ่อนเพลียอย่างมาก การเจ็บปวด การอักเสบของกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตามตัวอย่างมาก และคนสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าการอยู่ไฟมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้หญิงหลังคลอดอย่างมาก เช่น การอยู่ไฟสามารถช่วยขับน้ำคาวปลา กระตุ้นน้ำนม และฟื้นฟูสภาพร่างกายที่อ่อนล้าหลังคลอดได้เป็นอย่างดี เป็นต้น ดังนั้น การอยู่ไฟจึงเป็นวิธีทางแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน แต่ในยุกสมัยที่เปลี่ยนไป อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีที่ทำให้สะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง การอยู่ไฟมี 2 แบบ แบบคลอดปกติ และแบบผ่าตัดคลอด 1. อยู่ไฟแบบคลอดปกติ การอยู่ไฟได้ในช่วงหลังคลอด           7- 30 วันอยู่ไฟทุกวันติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน 2. อยู่ไฟแบบผ่าตัดคลอด ผ่าคลอดเกิน1เดือนขึ้น(แผลผ่าตัดหายแล้ว)แต่ไม่เกิน 3 เดือนอยู่ไฟทุกวันติดต่อกัน 7- 30 วัน สาเหตุผลของการอยู่ไฟ การอยู่ไฟในสมัยก่อน มีความเชื่อว่า […]

X